รบกวนคุณลูกค้าทุกท่าน แอดไลน์ใหม่ของเราด้วยนะคะ ที่ @sbo.cz (มีแอดด้วย)

เงื่อนไข การฝาก และถอนเครดิต

* จำเป็นต้องใช้ User ที่ได้รับจากเราทาง SMS และเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิก ในการดำเนินการ
* ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
* การถอนเงิน เราจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามปัญหา หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ทาง Live Chat

ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์ กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง

ขอหมายเลขบัญชีธนาคาร
ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: sbo8888123

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

กรอกตัวเลขยืนยัน :
 
 

กรุณาขอหมายเลขบัญชีทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน

โยกย้ายเครดิต
เกม และยูสเซอร์ ต้นทาง :

เลือกเกม และยูสเซอร์ ที่ต้องการย้ายเครดิตออก

เกม และยูสเซอร์ ปลายทาง :

เลือกเกม และยูสเซอร์ ที่ต้องการนำเครดิตเข้า

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

จำนวนเงินที่ต้องการ :
 

หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ

ฝากเงิน
ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: sbo8888123

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

จำนวนเงินที่ฝาก :
ช่องทางการโอน :
หมายเลขบัญชีที่โอน :

เลขที่บัญชีธนาคารของเราที่ท่านได้โอนเข้ามา

วันและเวลาที่โอน : / /
: :
 

หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ

ถอนเงิน
ยูสเซอร์ที่ได้รับจากเรา :

ตัวอย่าง: sbo8888123

เลขที่บัญชีธนาคารของท่าน :

เฉพาะตัวเลข เลขที่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

จำนวนเงินที่ต้องการ :
 

หลังจากทำรายการ กรุณารอ 15 นาที ก่อนทำรายการซ้ำ